BOT

Publicerad:

Skrivet av: Anne Marie de Jong

Billigare att vara sjukskriven än betala för hälsa
– det är dags att införa BOT
BOT-avdraget är en skattereform på samma sätt som för ROT- och
RUT-avdragen. BOT handlar om att ge människor ett ekonomiskt
incitament för att ta större ansvar för sin egen hälsa, på likartat
sätt som vi kan renovera och städa våra hem. Med en förbättrad
folkhälsa kommer, förutom att människor mår bättre, belastningen
på hälso- och sjukvården och sjukskrivningar att minska.BOT-avdragets effekter

• Människor får råd att förebygga ohälsa – på sina egna villkor
• Både lång- och korttidssjukskrivningen minskar
• Företag blir mer effektiva och sparar pengar
• Ger minskat tryck på sjukvården
• Ger ökade skatteintäkter
• Ger ökad sysselsättning – bland annat genom validering av
utbildning bland invandrare
• Svarta jobb blir vita

 

Leave a Reply